Familie - voksne


 

 

Gudstjenester i Norheim kirke

De fleste søndager kl.11.00

Les mer

 

Konserter og kulturarrangement

Les mer

 

Bibeltimer

I Norheim kirke

Les mer

 

Prosjektkor

Av og til når vi vil noe ekstra....

Les mer

 

KorFast

Nystartet kor på Fastlands-Karmøy for alle voksne som liker å synge. Torsdager kl. 20-22.  Du er veldig velkommen til å synge mye fin gos...

Les mer

 

Dugnad i kirkeparken og kirkebygget

Onsdager 09.00 - 11.30 + noen kvelder/helger

Les mer

 

"Mannfolkdrøsen"

Hver onsdag 11.30 for menn i alle aldre

Les mer

 

"Kjerringlunsj"

Hver onsdag 11.30 for damer i alle aldre

Les mer

 

Kirkeringen

2.tirsdag i mnd. 19.00

Les mer

 

NMS møter og misjonsgrupper

2 møter høst / 2 møter vår  misjonsgrupper

Les mer

 

Pensjonisten

Les mer

 

Åpen bibelgruppe - husfellesskap - bibelgrupper

Les mer

 

Lørdagskafe HEL-arbeidet

Les mer

 

Tilrettelagt / HEL-inkluderingsarbeid for Unge/voksne

Les mer

 

10 orgler på 5 minutter

5 minutter, 10 orgler, 9 kirker, 6 organister, 1 prosti. Se filmen her. 

Les mer