Familie - voksne


 

 

10 orgler på 5 minutter

5 minutter, 10 orgler, 9 kirker, 6 organister, 1 prosti. Se den nye filmen her. 

Les mer

 

Cafèkonsert og kafè i kirkeparken etter gudstjenesten 22.aug

Kirkekaffen blir kafè m/Cafè-konsert i kirkeparken søndag 22.aug.-21  

Les mer

 

Gudstjenester

De fleste søndager kl.11.00

Les mer

 

Konserter og kulturarrangement

Les mer

 

Bibeltimer

3 i november 3 i februar

Les mer

 

Prosjektkor

Av og til når vi vil noe ekstra....

Les mer

 

Dugnad i kirkeparken og kirkebygget

Onsdager 09.00 - 11.30 + noen kvelder/helger

Les mer

 

"Mannfolkdrøsen"

Hver onsdag 11.30 for menn i alle aldre

Les mer

 

"Kjerringlunsj"

Hver onsdag 11.30 for damer i alle aldre

Les mer

 

Kirkeringen

2.tirsdag i mnd. 19.00

Les mer

 

NMS møter og misjonsgrupper

2 møter høst / 2 møter vår  misjonsgrupper

Les mer

 

Misjonsmøter i regi av Tuastad bedehus

1.torsdag i mnd.

Les mer

 

Pensjonisten

Les mer

 

Åpen bibelgruppe - husfellesskap - bibelgrupper

Les mer

 

Lørdagskafe HEL-arbeidet

Les mer

 

Tilrettelagt / HEL-inkluderingsarbeid for Unge/voksne

Les mer

 

Min sang

Voksne i alle aldre

Les mer