Familie - voksne


 

 

Gudstjenester i Norheim kirke

De fleste søndager kl.11.00

Les mer

 

Kaffi & tattel

Første Kaffi & tattel: mandag 30.januar

Les mer

 

Konserter og kulturarrangement

Les mer

 

Bibeltimer

Pause fra våren 2023

Les mer

 

Prosjektkor

Av og til når vi vil noe ekstra....

Les mer

 

KorFast

Nystartet kor på Fastlands-Karmøy for alle voksne som liker å synge. Torsdager kl. 20-22.  Du er veldig velkommen til å synge mye fin gos...

Les mer

 

Dugnad i kirkeparken og kirkebygget

Onsdager 09.00 - 11.30 + noen kvelder/helger

Les mer

 

"Mannfolkdrøsen"

Hver onsdag 11.30 for menn i alle aldre

Les mer

 

"Kjerringlunsj"

Hver onsdag 11.30 for damer i alle aldre

Les mer

 

Kirkeringen

2.tirsdag i mnd. 19.00

Les mer

 

NMS møter og misjonsgrupper

2 møter høst / 2 møter vår  misjonsgrupper

Les mer

 

Pensjonisten

Les mer

 

Åpen bibelgruppe - husfellesskap - bibelgrupper

Les mer

 

Lørdagskafe HEL-arbeidet

Les mer

 

Tilrettelagt / HEL-inkluderingsarbeid for Unge/voksne

Les mer

 

10 orgler på 5 minutter

5 minutter, 10 orgler, 9 kirker, 6 organister, 1 prosti. Se filmen her. 

Les mer