Pensjonisten


 

Pensjonistforeningen samles siste tirsdag i måneden kl.16:00.

Hyggelig prat rundt bordene med kaffe og litt kaffemat er en viktig del av møtene. Programmet varierer, men det er vanligvis alltid andakt, allsang og utlodning i tillegg til ulike kåserier, musikkinnslag eller annet.

På forsommeren arrangeres en dagstur sammen med menigheten.

Semsterprogram og kontaktinfo: våren 2020

Tilbake