NMS møter og misjonsgrupper


2 møter høst / 2 møter vår 

misjonsgrupper

NMS har lange tradisjoner for misjonsarbeid i Norheim. Bl.a. har mange av de aktive i menigheten bakgrunn som misjonærer for NMS i Kamerun (bl.a Ngaoundere) og SørAfrika.

NMS-styret i Norheim inviterer til 2 samlinger i september/oktober på høsten og 2 i januar/februar/mars på våren.

Se kalender for datoer og taler/sangkrefter.

Siste søndag i august er fast misjonssøndag der NMS deltar aktivt på gudstjenesten.

Misjonsforeningene på Norheim er aktive i gjennomføringen av NMS misjonsmesse i november på Vår Frelsers menighetshus / Rossabø kirke.

Fra våren 2021 har menigheten oppretter misjonsavtale med NMS og støtter arbeidet i Estland:  misjonsprosjekt

Det er 4 aktive misjonsforeninger på fastlandssida:

Moksheim og Norheim v/ Bjørg Almås

Myklebust og Myge v/ Reidun Østhus                               

Sarepta 1  v/ Bodil Frette                

Sarepta 2 v/ Bjørg Lodden 

Tilbake