Møter og tilstelninger Tuastad Bedehus


Nye Tuastad bedehus åpnet i november 2022 etter å ha blitt bygd opp igjen etter brannen i mai 2021.

Bedehusstyret organiserer møter med organisasjoner eller åpen bibelgruppe på torsdagskvelder. I tillegg blir det organisert konserter og tilstelninger.

Turgruppe for damer på mandagen kl.10.00

Turgruppe for menn på tirsdager i oddetallsuker.

Bedehuset kan og leies til selskaper / minnesamvær.

Mer info om program og leie finner en på https://www.facebook.com/p/Tuastad-Bedehus-100067681081122/  

Adresse: Spannaveien 895, 5546 Røyksund

Utleie v/ Maryon Østhus, tlf. 45 22 07 75

Kontaktperson/leder i bedehusstyret: Trond Krogsæther.

Tilbake