Åpen bibelgruppe - husfellesskap - bibelgrupper


Norheim menighet har en del ulike husfellesskap/ bibelgrupper, men vi kan godt bli flere….

Vil du bli med å starte en ny gruppe?

Ta kontakt med Anders Kvinnesland  tlf. 90135727

som har ansvar for å koordinere det å få laget nye grupper i Norheim menighet.

 

Vi har og Åpen bibelgruppe som møtes i Norheim kirke

til bibel og bønn annenhver mandag kl.11.30-13.30.

Her kan en komme uten å være "innmeldt". 

Kontaktperson er Solveig Lunde Jekteberg, tlf.45209793

Se kalenderen for når neste samling blir.

 

Tilbake