Kirkeringen


2. tirsdag i mnd. 19.00

Damer som har jobbet og jobber for å samle inn penger til både møbler, innredning og aktivieter i Norheim kirke har møttes i over 50 år. Før var de mindre grupper som møttes i hjemmene, etter hvert slo de seg sammen og møttes fast 1.tirsdag i måneden. Nye damer som vil delta og bidra ønskes alltid velkommen.

På møtet inviteres ulike personer til å holde foredrag, musikkinnslag osv. Det er god tid til kveldsmat, prat og informasjon om arbeidet i menigheten og nye innsamlingsprosjekt.  Andakt, sang og musikk hører også med.

De hadde før hovedansvar for den årlige julemessen som nå er omorganisert og blir organisert med egen komite og blir arrangert helgen før 1.søndag i advent som JULEMARKED. Kirkeringens medlemmer hjelper til ved å lage varer: strikk / pynt / julekaker / kafe osv.  De har og hatt ansvar for å organisere minnemøter og treff en gang i mnd. på sykehjemmet.

Tilbake