Kirkeringen


2.tirsdag i mnd. 19.00

Damer som har jobbet og jobber for å samle inn penger til både møbler, innredning og aktivieter i Norheim kirke har møttes i over 50 år. Før var de mindre grupper som møttes i hjemmene, etter hvert slo de seg sammen og møttes fast 1.tirsdag i måneden. Nye damer som vil delta og bidra ønskes alltid velkommen.

På møtet inviteres ulike personer til å holde foredrag, musikkinnslag osv. Det er god tid til kveldsmat, prat og informasjon om arbeidet i menigheten og nye innsamlingsprosjekt.  Andakt, sang og musikk hører også med.

Kirkeringen organiserer minnemøter i forbindelse med gravferder og gjør dette som dugnad for å samle inn penger til kirkens arbeid.

De har og ansvar for en hyggesamling på Norheim bu og behandling en torsdag formiddag i måneden.

De hadde før hovedansvar for den årlige julemessen som nå er omorganisert og blir organisert med egen komite og blir arrangert helgen før 1.søndag i advent som JULEMARKED. Kirkeringens medlemmer hjelper til ved å lage varer: strikk / pynt / julekaker / kafe osv.

Tilbake