Prosjektkor


Av og til når vi vil noe ekstra....

Prosjektkor

Menigheten har et prosjektkor for voksne og ungdom som opptrer i kirken noen ganger i året og litt øvelse i forkant. Alle som vil være med kan melde seg inn i facebookgruppa, eller kontakte : menighetsmusiker.

Tilbake