Gaver - Givertjeneste


Hva går pengene til?

Norheim kirke har et variert arbeid blant barn og unge, voksne og eldre. Menighetsrådet disponerer pengene der behovet er størst: det være seg: innkjøp av barnebibler og bøker til trosopplæringen, lederopplæring, sang og musikk eller opprustning av utstyr i kirken.  Kirken og menigheten får midler fra stat og kommune, men på langt nær nok for å drive et godt menighetsarbeid. Mesteparten av disse midlene går til lønnsutgifter, administrasjon og drift/vedlikehold av kirkebygget. Ønsker vi å opprettholde og få til nye tilbud i menigheten er vi avhengig av frivillige gaver både til lønn og materiell.

Skattefradrag:

Det gis skattefradrag for gaver til givertjenesten som er registrert på navn. Betingelsen er at gaven utgjør minst kr. 500,- pr. år og at personnummer oppgis. Det gis maksimalt fradrag for kr. 25.000,- i året pr. person.

Hvordan gi gaver?

Fast givertjeneste  ved bruk av AVTALEGIRO gir menigheten en stabil og økonomisk forutsigbarhet. Dette gir oss trygghet til å ha menighetsfinansierte ansatte.  AVTALEGIRO er og registrert i et system som gir deg som giver en enkel og trygg ordning.

Du kan og gi enkeltgaver via VIPPS 103212: Norheim kirke, gaver/betaling

Eller konto:  3340.61.00575

 

Hvordan ordne AVTALEGIRO?

Du kan ordne det elektronisk Her

eller fyll ut på papir i dette skjemaet og lever / send til adm.leder

Tilbake