Lørdagskafe HEL-arbeidet


Lørdagskaféen er spesielt tilrettelagt for mennesker med en utviklinghemming. Den er åpen en lørdag i måneden kl.12:00-13:30.

God tid til prat med hjemmebakst og frukt til er en viktig del av kafé-livet. Allsang, andakt og bingo er også faste programposter.

En gang hvert halvår har deltakere fra Lørdagskaféen ulike oppgaver på gudstjenesten i kirken.

Kontakt: diakoniarbeider

Program: våren 2024

Tilbake