Dugnad i kirkeparken og kirkebygget


Onsdager 09.00 - 11.30

+ noen kvelder/helger

Norheim kirke er heldig å ha en kirkepark som er opparbeidet som park etter at den tidligere var uteområde til barnehagen. Denne parken må vedlikeholdes ved hjelp av dugnad utover vanlig klipp som gjøres av krikegårdsarbeidere.  Det samme gjelder for uteområdet rundt selve kirken.

Norheim kirke er en arbeidskirke og har derfor mange rom/ aktivtetsutstyr som trenger vedlikehold og evt. oppussing. For å holde særlig menighetsdelen i god stand får vi hjelp av frivillige som stiller på dugnad for å male og pusse opp lokaler og utstyr.

Menigheten har et eget driftsstyre som drøfter og legger frem hva som kan og bør gjøres sammen med adm.leder og mengihetsråd.

I tillegg til en gjeng, som er åpen for dem som har lyst og som møtes hver onsdag kl.09.00, blir det arrangert  og utfordret til dugnad alt etter behov i forbindelse med større prosjekt. Etter onsdagsdugnadene tar vi felles lunsj kl.11.30 i Mannfolkdrøsen

Ta gjerne kontakt med adm.leder om du kan bidra med dugnad. ofte er det en kjekk måte å bli kjent med andre! 

 

Tilbake