Barn - unge - konfirmant 


TROFAST er trosopplæring for 0-18 år i Norheim menighet. 

Hvert år får alle døpte en invitasjon til et arrangement for sin aldersgruppe.

I tillegg har vi ulike grupper som har aktiviteter med samlinger fra august til april/mai hvert år.