TROFAST - trosopplæring 0-18 år


Norheim menighet er vid geografisk og strekker seg over hele fastlands-Karmøy, og navnet skal derfor gjenspeile hele området som innkluderer Norheim, Kolnes, Tuastad og Vormedal. Trofast skal også gjenspeile det vi ønsker å formidle gjennom trosopplæringen i Norheim menighet - en tro som blir plantet gjennom vårt barne- og ungdomsarbeid og som står fast livet igjennom.

Hvert år er det mange barn og unge innom Norheim menighet og rundt 90 barn blir døpt. I dagens omskiftelige tider trenger vi alle noe som er Trofast og det ønsker vi i Norheim menighet å være for barn og unge. Vi ønsker at barna skal få kjennskap til kristen tro og praksis gjennom ulike tiltak, både punkttiltak og kontinuerlige tiltak for alle alderstrinn. 

De forskjellige punkttiltakene det blir sendt invitasjon til hvert år er:

0 år: Dåpssamling - gudstjeneste

0 år: Babysang

1 år: KnøtteKRIK

2.år: Krøllekveld

3 år: Virvel

3 år: Kor og lek

4 år: 4-årsmarkering

5 år: Adventsamling

6 år - 1.kl.: Dåpsskole

7 år - 1.kl.: Tidslinjen

8 år - 2.kl: Påskesamling

9 år - 3.kl.: Tårnagenter

9 år - 4 kl.: Dragekjemperne

4. - 6.kl.: TTK (TROFAST Tweens Klubb)

11 år - 5.kl.: KodeB

11/12 år - 6./7.kl: Lys Våken

13 år - 7.kl: You Rock

14 år: 8.kl: Bli kjent med Nytt Liv og KRIK

15 år - 9.kl: konfirmant

16 år - 10.kl: MILK-kurs

14.-18.år: Sport og Sprell og Kjerkegospel

14.-18.år: Skidag

14.-18.år: Festivaler og turer

16.- 18 år: LIV-kurs: basic / Identitet og tro / Global

 

 

 

Tilbake