MILK - kurs


10.kl.

 

MiLK er et ledertreningskurs utviklet av Norges KFUK-KFUM.

Kurset er for alle10.-klassinger. Vi tar opp ulike tema som omhandler lederskap. Her får du lære masse om deg selv og andre.

Du trenger ikke ha et ønske om å bli toppleder i en bedrift, eller å lede store grupper. Vi tror at alle i løpet av livet havner i en rolle som leder, enten det er i familien, vennekretsen, jobbsammenheng eller annet.

Kurssamlinger, fest, praksis og tur

Vi har 6 kurssamlinger i kirken. 

På kurssamlingene får du middag, vi skal vi ha undervisning, men også en del praktiske oppgaver; både i grupper og individuelt.
I løpet av året på MiLK har man også praksis, hvor man er med å gjennomføre Ung Messe, og har oppgaver på ulike TROFAST-arrangement, f.eks. Lys Våken. Før sommeren blir det en kjekk avslutningstur med masse kjekke og spennende aktiviteter.

Temaer på MiLK

  1. Vær deg selv 
  2. Stå opp for andre
  3. Mange slags ledere
  4. Ungt ansvar, voksent nærvær
  5. Makt, kropp og grenser
  6. Leder på leir
  7. Andaktskurs
  8. Gudstjenesten og ledelse

Etter kurset

Du må ha deltatt på minst 4 samlinger + avslutningsturen + minst 3 ungdomsleder-oppgaver for å få kursbevis for gjennomført kurs. Kursbeviset kan komme godt med i søknad på skole og jobb senere. Etter MiLK kan du få lederoppgaver i barne- og ungdomsarbeidet i menigheten vår, og du kan også delta på flere lederkurs (LiV-kurs) gjennom KFUK-KFUM.

 

Pris
Som «MiLKer» er man medlem i Norges KFUK-KFUM. Dette koster 200,- kr. og betales ved oppstart.
Norheim menighet sponser mesteparten av kurset; materiell, mat og deler av turen. Likevel blir det en egenandel på 500,- kr. på turen i mai/juni.
Økonomi skal ikke være en hindring for å delta. Ta kontakt, så finner vi en løsning.

Infobrosjyre:  MILK invitasjon 2021-2022  

Lenke til:  Påmeldingsskjema  

Kontaktinfo: menighetspedagog eller adm.leder/kateket

Tilbake