4-årsmarkering


4 år - sammen m/voksen

4-årsmarkeringen har 2 samlinger:

Tirsdag 24. oktober 2023 blir 4-åringene invitert sammen med en voksen til å bli bedre kjent med kirkerommet og noen av oss ansatte. Vi går en vandring i kirken og lærer litt om ting i kirken og gudstjenesten. Vi hører om Jesus og en historie fra Bibelen. I løpet av vandringen øver vi på å gå i prosesjon, synge i minikor og spille sammen med organisten. Til slutt inviterer vi på boller og saft. Samlingen varer ca. en time.

Hele familien blir invitert til gudstjenesten i kirken på søndagen samme uke 29. oktober kl.11.00. Da deltar barna aktivt gjennom gudstjenesten med det de gjorde på tirsdagen: prosesjon, synge og spille. De kommer og frem og får en barnebibel med hilsen fra menigheten. Alle er velkommen til kirkekaffe etterpå. 

Det er veldig stas når besteforeldre og andre viktige personer for barnet er med den dagen.

NB! Hvis dere ønsker at barnet skal få barnebibel på gudstjenesten, men ikke kan komme på tirsdagen, gjør dere samme registreringen.

Invitasjon24. og 29. okt. 2023 

Kontakt: Trosopplærer/kateket

PåmeldingPåmeldingsskjema  

Når: Våren, se dato i Kalender

Tilbake