Barn


 

 

 

Dåpssamling/dåp

Nyfødte

Les mer

 

Babysang

0 år - sammen m/voksen

Les mer

 

KnøtteKRIK

1 - 2 åringer m/følge

Les mer

 

Krøllekveld

2 år - sammen m/voksen

Les mer

 

Virvel

3 år - sammen m/voksen

Les mer

 

Søndagsskolen

Fra 3/4 år.

Les mer

 

Kor og lek

3 - 5 åringer m/følge

Les mer

 

4-årsmarkering

4 år - sammen m/voksen

Les mer

 

Adventssamling

5 år - sammen m/voksen

Les mer

 

Dåpsklubb

6 år - 1.kl

Les mer

 

Tidslinjen

7 år - 1.kl.

Les mer

 

Påskesamling

8 år - 2.kl

Les mer

 

Sommerklubb

2.-4. klasse / 8.kl.-> 4 uker i sommer  

Les mer

 

Spesialistene

Fra 2.klasse, uten aldersbegrensning oppover.

Les mer

 

Tårnagenter

8 år - 3.kl.

Les mer

 

Dragekjemperne

9/10 år - 4.kl

Les mer

 

Stifinnerne

4.-5.kl.

Les mer

 

Kode B

11 år - 5.kl

Les mer

 

Vandrerne

Fra 6.kl.

Les mer

 

Lys våken

11 og12 år - 6.og 7.kl

Les mer

 

You Rock

13 år - (vår 7.kl.)

Les mer