Skole-kirke samarbeid


Tilbud fra Norheim kirke til skolene om samarbeid etter den nye læreplanen.

 

Datoer for skolegudstjenester julen 2021:

(Onsdag 8.des kl. 18.00: Vormedal ungdomsskole)

Torsdag 9. des kl. 09.00:  Mykje skole

Torsdag 9.des kl. 18.00: Kolnes skole

Torsdag 16.des kl. 18.00: Norheim skole

 

Ønsker om gudstjeneste til påske og/eller pinse avtales med den enkelte skole.

Mer om innhold og kompetansemål:  Tilbud m/kompetansemål til skolene 2021

Her er et forslag til dager/datoer/sted for de ulike trinnene.

Se vedlegg med mer info om innhold og henvisning til læreplan.

Ta kontakt med meg (Inger Synnøve)om dere vil bytte dag/dato

 

1.klasse: Kirkerommet og symbolene

Hvor: i kirken:

Når: Formiddag

Mandag 6 des-21: Norheim

Torsdag 9.des-21: Mykje og Kolnes i forbindelse med skolegudstjeneste?

Høytid: jul

 

4.kl: Bibelen

Bibelen: oppbygging, tradisjon og bruk

Hvor: på skolen, i enkelt-klasser eller på trinn

Undervisningsopplegg Bibelen 4.trinn

Arbeidsark bibel 4.trinn

Når:

Mandag: 1.nov-21: Kolnes

Tirsdag: 2.nov.-21: Norheim

Torsdag 4.nov-21: Mykje

 

5.kl.: Kirkens sakramenter (dåp og nattverd)

Hvor: helst i kirken, men kan tilrettelegges til klasserom

Når:

Mand.28.mars-22: Mykje

Tirsd.29.mars-22: Kolnes

Torsd. 30.mars-22:Norheim

Høytid: påske

 

6. kl: Sorg og begravelse  / Kirkemusikk og salmer

Kombinere temaene på samme dag. Lunsj imellom

Hvor: i kirken: (brukes som ekskursjon / sykkeltur for klassen)

Når:

Onsd.8.juni-22:Mykje

Torsd. 9.juni.22:Norheim og Kolnes

Høytid: pinse

 

 

Tilbake