Skole - kirke samarbeid


Tilbud fra Norheim kirke til skolene om samarbeid etter den nye læreplanen.

 

Datoer for skolegudstjenester julen 2022:

Vormedal ungdomsskole:

Mykje skole:

Kolnes skole:

Norheim skole:

Ønsker om gudstjeneste til påske og/eller pinse avtales med den enkelte skole.

Mer om innhold og kompetansemål:  Tilbud m/kompetansemål til skolene 2021

 

1.klasse: Kirkerommet og symbolene

Hvor: i kirken

Når: Formiddag i desember ((evt. kobinert med skolegudstjeneste)

Høytid: jul

 

4.kl: Bibelen

Bibelen: oppbygging, tradisjon og bruk

Hvor: på skolen, i enkelt-klasser eller på trinn

Når: okt. / nov.

Undervisningsopplegg Bibelen 4.trinn

Arbeidsark bibel 4.trinn

 

 

5.kl.: Kirkens sakramenter: dåp og nattverd

Hvor: helst i kirken, men kan tilrettelegges til klasserom

Når: mars

Høytid: påske

 

6. kl: Sorg og begravelse  / Kirkemusikk og salmer

Kombinere temaene på samme dag. Lunsj imellom

Hvor: i kirken: (brukes som ekskursjon / sykkeltur for klassen)

Når: juni

Høytid: pinse

 

 

Tilbake