Skole - kirke samarbeid


Tilbud fra Norheim kirke til skolene om samarbeid etter den nye læreplanen.

Datoer for skolegudstjenester julen 2023:

Vormedal ungdomsskole: tirsdag 19.des kl. 18.00

Mykje skole: torsdag 14.des kl.09.00

Kolnes skole: torsdag 14.des kl. 18.00

Norheim skole: torsdag 21.des. kl.18.00

Ønsker om gudstjeneste til påske og/eller pinse avtales med den enkelte skole.

Mer om innhold og kompetansemål:  Tilbud m/kompetansemål til skolene 2023-2024

 

1.klasse: Kirkerommet og symbolene

Hvor:helst i kirken, men kan og få et opplegg på skolen i forkant av skolegudstjenesten.

Når: Formiddag i desember ((evt. kombinert med skolegudstjeneste)

Høytid: jul

 

4.kl: Bibelen

Bibelen: oppbygging, tradisjon og bruk

Hvor: på skolen, i enkelt-klasser eller på trinn

Når: okt. / nov.

Undervisningsopplegg Bibelen 4.trinn

Arbeidsark bibel 4.trinn

x

 

5.kl.: Kirkens sakramenter: dåp og nattverd

Hvor: helst i kirken, men kan tilrettelegges til klasserom

Når: mars

Høytid: påske

x

6. kl: Sorg og begravelse  / Kirkemusikk og salmer

Kombinere temaene på samme dag. Lunsj imellom

Hvor: i kirken: (brukes som ekskursjon / sykkeltur for klassen)

Når: juni

Høytid: pinse

 

 

Tilbake