Nyheter

Konfirmanter i Norheim menighet

Lørdag og søndag 12-13. Mai    Les mer...

Norheim menighet - Årsmelding 2017

   Les mer...

4 års-samling og kirkebok

Norheim menighet inviterer til 4 års samling og Gudstjeneste.    Les mer...

3Go'e Påske

Velkommen til 3 go'e påske!    Les mer...

Program for Lørdagskafèen

Program for Lørdagskafèen    Les mer...

"Mannfolkdrøsen"

i Norheimkirka hver onsdag    Les mer...

Visjon

En raus og tydelig kirke hvor mennesker får høre til et inkluderende kristent f...   Les mer...

Verdier

Vi - alle kan delta i livsnære og inkluderende fellesskap. Vi - kirken er ...   Les mer...

Fellesnyheter

"Påskehøytidens jødiske bakgrunn – en kilde til vekst" Bibeltime Åkra kirke 21. Mars

   Les mer...

TROSOPPLÆRER – 70 % fast stilling, samt 30% årsvikariat med mulighet for forlengelse.

Åkra menighets visjon: « Åkra menighet – samle- til kristent fellesskap, styrke...   Les mer...

Kantor/kirkemusiker - inntil 50 % vikariat i perioden april 2018 – 31.01. 2019

DEN NORSKE KIRKE Karmøy kirkelig fellesråd Torvastad sokn ...   Les mer...

Mintes trafikkofrene i 2017

Trafikkulykker har noe hardt og brutalt over seg. På hundredels eller tusendels...   Les mer...