Misjonsprosjekt: NMS samarbeid i Estland


Norheim menighet har fra mai-2021 en samarbeidsavtale med NMS i Estland. 

Du kan lære mer om hvorfor og hvordan arbeidet drives i denne presentasjonen laget av Monika M. Log:Her

Mer om prosjektet finner du HER.

Estland 2- 2021

Estland 3 - 2021

Estlandinfo 1- 22

Estlandinfo 2 - 22

Estlandinfo våren-24

Bønnekort

Info / giverbrosjyre

Enkeltgaver til prosjektet gis til konto 8220 02 85057.

HUSK å bruke KID: 131961480131961488

Du kan og bruke VIPPS: 112561

 

Tilbake