Misjonsprosjekt: NMS samarbeid i Estland


Norheim menighet har fra mai-2021 en samarbeidsavtale med NMS i Estland. 

Du kan lære mer om hvorfor og hvordan arbeidet drives i denne presentasjonen laget av Monika M. Log:Her

Mer om prosjektet finner du HER.

Estlandinfo våren-24

Bønnekort

Info / giverbrosjyre

Enkeltgaver til prosjektet gis til konto 8220 02 85057.

HUSK å bruke KID: 131961480131961488

 

 

 

Tilbake