Tilrettelagt / HEL-inkluderingsarbeid for Unge/voksne


På Haugalandet har vi et godt kirkelig fellesarbeid for mennesker med utviklingshemming.

Det arrangeres to helgeturer i året til Nesjatun på Bømlo for voksne og en for unge voksne/ungdom.

Året starter med felles juletrefest.

Høsten starter med felles treff i kirkeparken med grilling og lek.

I oktober har vi høsttakkefest og kveldsmat sammen.

Høsten 2020 ble det i Karmøy prosti starta HEL-kor for ungdom/unge voksne. Øvelsene er annenhver onsdag i Vea kirke.

Stavanger bispedømme arrangerer ferietur til Solgården i Spania hvert andre år. De årene vi ikke drar på langtur arrangeres helgetur til Lundeheim folkehøgskole på Moi.

Kontakt / info: diakoniarbeider

Tilbake