Kontaktinformasjon

 52 81 20 31 

  Postboks 1230, 5508 Karmsund

Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund   KART 

Org.nr.: 976 993 438

 Send e-post

Adm.leder / Kateket

Inger Synnøve Stange

52812031

95758957

Send epost

Adm.leder Norheim

Inger Synnøve Stange

52812031

95758957

Send epost

Diakoniarbeider/ vikar trosopplærer

Hilde Gudmundsen

52812040

48215979

Send epost

Kirketjener

Synnøve Galtung

97959652

Send epost

Menighetsmusiker / vikar trosopplærer

Harald Helland

52812036

98896791

Send epost

Menighetspedagog

Astrid Eidhammer

52812035

95863212

Send epost

Permisjon: Trosopplæringsmedarbeider

Ida Helland

52812034

99417644

Send epost

Sokneprest, Norheim

Geir Styve

52812032

91841949

Send epost