Kontaktinformasjon

 52 81 20 31 

  Postboks 1230, 5508 Karmsund

Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund   KART 

Org.nr.: 976 993 438

 Send e-post

Adm.leder Norheim

Inger Synnøve Stange

52812031

95758957

Send e-post

Diakoniarbeider

Hilde Gudmundsen

52812040

48215979

Send e-post

Kateket /Adm.leder Norheim

Inger Synnøve Stange

52812031

95758957

Send e-post

Kirketjener

Elise Dankel

92429829

92429829

Send e-post

Menighetspedagog

Solveig Stange-Rasmussen

45392641

Send e-post

Organist/menighetsmusiker

Harald Helland

52812036

98896791

Send e-post

Sokneprest, Norheim

Geir Styve

52812032

91841949

Send e-post

Trosopplæringsmedarbeider

Ida Helland

52812034

99417644

Send e-post