Kontaktinformasjon

 52 81 20 31 

  Postboks 1230, 5508 Karmsund

Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund   KART 

Org.nr.: 976 993 438

 Send e-post

Adm.leder Norheim

Inger Synnøve Stange

52812031

95758957

Send e-post

Daglig leder / Kateket

Inger Synnøve Stange

52812031

95758957

Send e-post

Diakoniarbeider

Hilde Gudmundsen

48215979

Send e-post

Menighetsmusiker

Harald Helland

98896791

Send e-post

Menighetspedagog

Ida Helland

99417644

Send e-post

Sokneprest, Norheim

Geir Styve

91841949

Send e-post

Ungdomsprest

Gisle Sørhus

95857557

Send e-post