Tilrettelagt / HEL-arbeid for Unge/voksne


 

På Haugalandet har vi et godt kirkelig fellesarbeid for mennesker med utviklingshemming. Det arrangeres to helgeturer i året til Nesjatun på Bømlo for voksne og en for unge voksne/ungdom.

Året starter med felles juletrefest og vårsemesteret avsluttes med tur og grilling. På høsten har vi høsttakkefest sammen.

Høsten 2020 ble det i Karmøy prosti starta HEL-kor for ungdom/unge voksne. Øvelse annenhver onsdag i Vea kirke.

Stavanger bispedømme arrangerer ferietur til Solgården i Spania hvert andre år. De årene vi ikke drar på langtur arrangeres helgetur til Lundeheim folkehøgskole på Moi.

Kontakt / info: diakoniarbeider

Tilbake