Samlinger / andakter / besøk av prest: Norheim bu og behandlingshjem


 

For tiden er ikke disse tilbudene i gang pga. smittevern.

Annenhver onsdag formiddag holder sokneprest sammen med musiker og sanger andakt og sangstund på Norheim bu og behandlingshjem.

1 torsdag i måneden har Kirkeringen ansvar for kulturelt program og enkel servering på dagavdelingen.

Familie til beboere kan gjøre avtale med soknepresten om besøk/nattverdsamling.

Tilbake