Samlinger / andakter / besøk av prest: Norheim bu og behandlingshjem


Annenhver onsdag formiddag holder sokneprest sammen med musiker og sanger andakt og sangstund på Norheim bu og behandlingshjem.

Familie til beboere kan gjøre avtale med soknepresten om besøk/nattverdsamling.

Tilbake