Besøkstjenesten


Om du synes det er vanskelig å komme til kirken på gudstjeneste og andre arrangement og savner å treffe og prate med noen kan vi komme til deg.

Gi beskjed til diakonimedarbeider Hilde Gudmundsen, så kan hun ordne en avtale med en fra menigheten som kan besøke/ringe deg og slå av en prat innimellom.

Om du er pårørende eller venn/bekjent av noen som kunne trenge/ønsker seg besøk kan du gi beskjed til diakonimedarbeideren og det kan ordnes med avtale om besøk.

 

For nærmere info:

Diakoniarbeider / adm.leder

 

Tilbake