Bibeltimer


3 i november 3 i februar

 

For tiden holder vi på med en bibeltimerekke fra Johannes evangeliet. Hver bibeltime dekker ett kapittel og de blir holdt i bolker på 3 bibeltimer 3 torsdager i november og tilsvarende i februar. Prester fra distriktet blir utfordret til å holde de ulike bibletimene.

Bibeltimene holdes i peisestua kl. 19.00 - ca.20.00 med enkelt program.

I etterkant av bibeltimen er det mulighet for å bli sittende og slå av en prat om innholdet i undervisningen.

Neste bibeltime / tema / bibeltimeholder se: 

Høsten-21

Kalender

Kontakt: kateket/adm.leder eller sokneprest

Tilbake