Misjonsprosjekt


 

Norheim menighet 

- et godt sted å være. 

 

Menighetsrådet vedtok 15.12.20 etter råd fra misjonsutvalget at en fra 2021 skifter misjonsprosjekt fra Mamma Maggie i Egypt v/ Stefanusallinsen  til samarbeide med menighet i Estland i regi av NMS.  

Mer info kommer.

Tilbake