Om Norheim kirke og menighet


Norheim kirke - et godt sted å være. Trofast, raus og inkluderende.

Menigheten

Menigheten strekker seg over hele fastlandsdelen av Karmøy kommune, det vil si Vormedal, Tuastad, Kolnes, Spanne, Norheim, Røyksund og Fosen, og består av ca. 7000 medlemmer (pr. 2020). Vi ble egen menighet i 1983.


Menigheten har mange frivillige og syv ansatte. Det er over 30 grupper og foreninger som hører til menigheten. Arbeidet og aktivitetene når hele aldersspennet fra babysang til ulike pensjonistsamlinger, og mye imellom. Det meste av aktiviteten er knyttet til Norheim kirke, men noe skjer også på Tuastad bedehus ( for tiden ikke i bruk) og Kolnes bedehus.

 

Kirkebygget

Norheim kirke er en arbeidskirke som ligger sentralt på Norheim, like ved Karmsundet, Oasen kjøpesenter og Karmsund  bro på fastlands-Karmøy. Kirken ble innviet 30. April 1978. Arkitekten er Bjarne S. L. Gjerde.
Kirkebygget har 1000 m² grunnflate og består av kirkerom, menighetssal, peisestue, to kjøkken, ungdomslokale (også utleie), speiderlokale i tillegg til menighetskontorer, toaletter, tekniske- og lagerrom.

I tillegg til kirken er det og et bårerom m/mulighet for små seremonier.
 

Kirkerommet har 275 sitteplasser. Når menighetssalen åpnes er det plass til totalt 500 sittende. Kirkerommet har flott akustikk og er godt egnet til musikk. Taket på kirken består av 22.500 skiferheller som ble lagt på dugnad.

Orgelet i kirken er bygget av den tyske orgelbyggeren Jehmlich, og er også fra 1978. Det har to manualer og pedal med til sammen 22 stemmer (hør orgelet med alle orglene i Karmøy i denne filmen). I kirkerommet står også et flygel (Yamaha), kjøpt inn med gaver fra private og bedrifter i 2018. I tillegg er det tre andre pianoer i kirken fordelt i andre rom.

Kirkebygget ble malt og rehabilitert for “betongsyke” i 2018 og alle vinduer ble byttet/renovert i 2023..

 

Uteområdet

Det er et stort uteområde som hører til kirken, blant annet ‘kirkeparken’. Denne brukes av speiderne,  turgåere/barnefamilier og diverse utearrangement. Hele kirkeområdet er på 9000 m².

Det er også en kirkegård og en gravplass som hører til kirken. Norheim gravplass er den eldste og ligger ved Karmsundet. Norheim kirkegård ligger rett over veien for kirken.


 
Tilbake