Minnemøter


Fra ca. 20 - ca.100 stk

I forbindelse med gravferder er mulig å gjøre avtale med Kirkeringen v/adm.leder om å få hjelp til å organisere et minnemøte.

Damer fra Kirkeringen ordner med pynting/dekking av bord, servering inkl. kaffe/te og rydding etterpå.

Familien ordner med innkjøp av mat og annen drikke som passer best for dem. Som oftest er dette smørbrød og kaker. En kan gjøre avtale om levering direkte til kirken rett i forkant av minnesamværet.

Kirkeringens ansvarlige for minnemøtet avtaler detaljer med familiens kontaktperson.

Pris: 500,- for grunnleie av rom + 75,- kr. pr. kuvert (Minstepris: 2750,-).

Siden det er midt i uken og mye som skjer, kan en ikke leie kirken til minnesamvær uten via Kirkeringen som er kjent med lokalene og utstyret.

For bestilling / spørsmål: Adm.leder

 

 

Tilbake