Utleie av kirkerom til konserter


Utleie av kirkerommet m/menighetssal

Antall sitteplasser i kirken er:

275 på benker i kirkerom (+ 20 stoler i koret til aktører),

225 stoler (låst sammen) i menighetssal

Totalt: 500 kirke/menighetssal, + evt. 20 til aktører.

 

Inklusiv i leien er enkelt oppsett for lyd som ved vanlige gudstjenester (talere og forsangere) og styres av kirketjener / frivillig fra kirken. Det kan gjøres avtale om bruk av egen tekniker.                      

Det er veldig god lydkvalitet i kirkerommet og litt dårligere i menighetssalen, men lydanleggene i de to rommene fungerer sammen.

Om det er ønskelig med mer lydtjeneste / bruk av lydanlegg kan dette leies ut m/ tekniker. Ta kontakt for nærmere avtale.

Orkesterutstyr og enkelt oppsett for lyssetting av fond-veggen kan og leies av Nytt Liv Ten Sing.         

Kirken har et godt anlegg som også kan rigges for konsertbruk. Hvis en ønsker å koble til eget utstyr som mikser, mikrofoner, monitorer skal dette avtales skriftlig på forhånd.

For mer detaljer om pris, ansvar og type lydutstyr: se utkast til kontrakt.

For å avtale leie: Adm.leder

Tilbake