• Fest for frivillige medarbeidere i Norheim
  • Norheim kirke 2

Les mer om...

Skidag for Konfirmantene

Lørdag 10. mars    Les mer...

"Mannfolkdrøsen"

i Norheimkirka hver onsdag    Les mer...

Visjon

En raus og tydelig kirke hvor mennesker får høre til et inkluderende kristent f...   Les mer...

Verdier

Vi - alle kan delta i livsnære og inkluderende fellesskap. Vi - kirken er ...   Les mer...

Se flere nyheter

Faste aktiviteter

 

MANDAG

11.00 ÅPEN BIBELGRUPPE annenhver uke (partallsuker) i mellomstua Norheim kirke
17.00 FORMiTUA, annenhver uke i Tuastad bedehus

 

TIRSDAG

11.00 "KJERRING-LUNSJEN": Hver tirsdag kl. 11.00
16.00 PENSJONISTEN siste tirsdag i mnd. i peisestua Norheim kirke
17.30 STIFINNERE: Speidere 4.-5. klasse, annenhver uke, ute/inne
17.30 VANDRERE:   Speidere 6. klasse, annenhver uke, ute/inne
18.30 MAXITUA (4.kl.++),annenhver tirsdag, Tuastad bedehus
19.00 KIRKERING andre tirsdag i mnd. i peisestua Norheim kirke

 

ONSDAG

11.00 BABYSANG hver onsdag i 8 uker(Nytt kurs hvert semester, påmelding)
12.00 "MANNFOLKDRØSEN" - Lunsj: Hver onsdag i mellomstua
17.15 ELVIS KLUBB (5.-7.kl.) annenhver uke i kjelleren Norheim kirke
17.30 OPPDAGERE: Speidere 2.-3. klasse, annenhver uke, ute/inne
19.00 NYTT LIV hver uke (fra 8.kl.) i menighetssalen i Norheim kirke

 

TORSDAG

17.00 KOR OG LEK (2-4 år) hver uke i peisestua Norheim kirke
17.00 NORHEIM BARNEGOSPEL (5år-4.kl.) hver uke i menighetssalen Norheim kirke
18.00 SPESIALIST-SPEIDERNE, annenhver uke, kirkeparken/speiderlokalet Norheim kirke
19:30 MØTE/ÅPEN BIBELGRUPPE ca. annenhver torsdag på Tuastad bedehus 

FREDAG

18.30 Fredagsklubben (5.-7. kl. på Kolnes bedehus.

LØRDAG

13.00 LØRDAGSKAFÈ èn gang i mnd. i mellomstua/peisestua Norheim kirke

SØNDAG

11.00 GUDSTJENESTER i Norheim kirke
17.30 DIGDEEPER (5.-7.kl.) en søndag i måneden.
 
LEDERKURS FOR UNGDOM:
MILK-kurs (MIni-LederKurs for 10. klassinger)
LIV I / II / III (Basic/Identitet og tro/Global ledelse)
 

Norheim menighet på Facebook