Alternativ til fysiske arrangement / gudstjenester t.o.m. 12.april


Begravelser maks 30

 

 

Alle arrangement, gudstjenester, dåpsgudstjenester ol. inne og ute er avlyst i Norheim kirke frem til regjeringens forskrift om nedstenging på Haugalandet opphører 12.april. Se hva dette innebærer konkret for Karmøy kommune her: https://www.karmoy.kommune.no/nasjonal-forskrift-tar.../ .

Det er og kommet en tilleggsbestemmelse om at det er maks 30 i begravelser.

Vi har stengt kontoret og dere får kontakt med ansatte via tlf/e-post: https://www.norheimkirke.no/Kontakt .

Følg med på facebook og nettsiden for å få med deg mer info om: 

-  Facebook-konsert til inntekt for Kirkens nødhjelp i uke 12 ved kirkens mange pianister.

- I påskeuken kan du oppleve påskens budskap med en post-vandring i kirkeparken.

- TVHaugaland fortsetter med gudstjenester fra Haugalandet og en kan og få med seg ulike digitale samlinger på nettsiden til Den norske kirke.

Tilbake