Tilbud om sorggrupper i distriktet


Samarbeid Haugesund / Tysvær / Karmøy

 

Gruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeid mellom menighetene i Den norske kirke på Haugalandet. Målsettingen er at mennesker som opplever sorg skal treffe andre i samme situasjon, der en kan dele erfaringer og være til støtte for hverandre. 

Høsten 2020:

  • Gruppe for personer som har mistet ektefelle/samboer.

Oppstart 03.10 på Vår Frelsers menighetshus. Info: Annlaug H. Engmark tlf. 48176830

  • Gruppe for barn i barneskolealder som har mistet foreldre eller andre nære. Oppstart torsdag 29.10, kl. 15.3017.00 i Vår Frelsers menighetshus. Info: Lisbeth S. Haaheim, tlf. 9341541
  • Gruppe for etterlatte etter selvmord. Oppstart i høst hvis det blir nok påmeldte. Info: Grete Munkejord, tlf.90679942.
  • Gruppe for foreldre som har opplevd dødfødsel eller mistet barn kort tid etter fødsel. Kontinuerlig/åpen gruppe. Info Sykehusprest Arnfred Lunde, 92826880
  • Gruppe for foreldre som har mistet ungdommer/voksne barn kan det bli aktuelt å starte i Aksdal kyrkje i oktober/november dersom det er nok påmeldte. Info: Kjersti H. Lofthus (se tlf./mail under)

Andre/Flere grupper starter opp ved behov og ved nok påmelding. Ta kontakt for å melde ønsker om grupper!

Påmelding og informasjon:

tlf. 52757703, mail: khlofthus@tysver.kommune.no

Den Norske kirke     

Haugesund: 52809500, post.haugesund@kirken.no

Tysvær: 52757700, kyrkja@tysver.kommune.no

Karmøy: 52810001, post@karmoykirken.no

Tilbake