Misjonsmøter i regi av Tuastad bedehus


1.torsdag i mnd.

 

Tuastad bedehus har tradisjon for å holde misjonsmøter eller åpne bibelgruppe på torsdager. Bedehuset brant ned våren 2020 og det blir nå jobbet for å få bygget nytt bedehus.

I mellomtiden er noen av aktivitetene flyttet til Norheim kirke.

1.torsdag i månede blir det arrangert misjonsmøter i kirken.

Se kalender for dato/evt. taler/organisasjon.

Om møter + byggeplaner for nytt bedehus: følg med på Tuastad bedehus på facebook

Tilbake