Frivillige medarbeidere


Frivillige medarbeidere.

Norheim kirke har mange frivillige i alle aldre som bidrar på mange ulike måter:

Medarbeidere på gudstjenesten: kirkeverter, tekstlesere, nattverdmedhjelpere, forsangere, band, solister, teknikkere, styre bildepresentasjon og lage kirkekaffe.

Medarbeidere på voksen-arrangement: spille, lede, programinnslag, rydde til/fra, lage mat osv.

Medarbeidere på TROFAST-tiltak: mat/kjøkken, omsorgsperson, program, overnatting, rydde

Ledere / ansvarlige i faste aktiviteter knyttet til organisasjoner:

  • KFUKKFUM:  Kor&lek, MILK / LIV, Norheim KFUKKFUM, Nytt Liv Ten Sing,
  • KRIK : Knøtter og ungdom
  • Søndagsskolen  
  • Acta: FORMiTUA  
  • KFUKKFUM-speiderne: oppdagere, vandrere, spesialistene og stifinnere
  • NMS: møter og styre

 

Det er kjekt å jobbe og gjøre ting sammen!

Vi trenger alltid flere som vil være med!

Gi/ send beskjed til kateket/adm.leder Inger Synnøve Stange (957 58 957) om du kan være med.

 

For nærmere info:

Se kalenderen på nettsiden

facebook: https://www.facebook.com/norheimmenighet/?ref=bookmarks

Kontaktinfo: norheim@karmoykirken.no, tlf. 52812031 / 957 58 957

Tilbake