Julemarked og annen innsamling/gaver


Julemarkedet er en av våre sikre inntektskilder når vi samler inn til ulike prosjekter. Vi kan regne med ca. 100.000,- i  salg av lodd(bok og årer), kafe, julekakesalg og ulike håndarbeid. Julemarked blir holdt lørdag før Lys Våken (1.søndag i advent-helgen)

Sjekk dato i kalender

Vi ber og brukerne av kirken om å bidra til større innkjøp og oppussinger og ser at felles innsats har gitt oss mange gode oppgraderinger av bygget over tid som kommer alle til gode. 

I noen tilfeller har vi spesielle innsamlinger som f.eks. da vi solgte tangenter for kr.1000,- pr. stk for å kjøpe inn nytt klaver til kirken. 

Noen gir større private gaver og vi får og gaver til barne- og ungdomsarbeidet i forbindelse med noen gravferder.

Konto for slike gaver er : 3330.07.70520

 

Tilbake