Gudstjenester


De fleste søndager kl.11.00

 

Foto: Alina Pettersen

I Norheim kirke er det med få unntak gudstjeneste hver søndag og høytidsdag.

I en stor menighet som vår er det som regel alltid barn som bæres til dåpen og vi pleier også alltid å ha nattverd. Gudstjenestene preges av stor variasjon og har ofte innslag av barn og unge. Ofte er søndagsskolen med i starten før de har sin egen samling. Konfirmantene er også med å prege gudstjenestene ved at de deltar som unge klokkere. Ellers er det mange frivillige som deltar. Når du kommer blir du ønsket velkommen av en eller flere kirkeverter, vi har mange tekstlesere og nattverdutdelere, forsangere, musikere og andre som har tjeneste hver sin søndag.

Vi ønsker at alle som deltar på gudstjeneste i Norheim kirke skal føle seg velkommen og at vår visjon merkes av både unge og eldre, at her er det godt å være. Velkommen til gudstjeneste i Norheim.

 

Tilbake