Menighetsråd og utvalg


Valgperiode 2019-2023

Planlagte møter i Norheim menighetsråd våren-21:

19.jan (avlyst) / 23. febr./ 6.april / 25.mai / 15.juni. 

 

Leder: Rune Thorland

Nestleder: Bjørg Lodden

Thomas Halleland

Vibecke Bakkevig

Turid Grevstad Norheim

Sissel Lavoll Martinsen

Kurt Seland

Arne Kristian Netland

Vara:

Elise Dankel

Gunn Synnøve Høyland

Ragnhild Oma

Monika Metallinou Log

Christina S. Vikshåland

 

Kurs for nytt menighetsråd 2023    

Menighetens årsmelding:  2020   2021 2022

 

AU:

Leder, nestleder, sokneprest og adm.leder

Misjonsutvalg:

Monika Log (leder), Bjørg Lodden (MR), Ragnhild Oma, Jon Egil Frette, Hilde Gudmundsen (stab)

Trosopplæringsutvalg 0-18 år:

Hildegunn Mortveit, Mette Iren Åsheim, Thomas Halleland (MR), trosopplærer, menighetspedagog og kateket/adm.leder

Diakoniutvalg:

Jorunn Risanger, Sølvi Dahle, Bodil Frette, Sissel Martinsen (Leder/ MR), diakoniarbeider

Musikkutvalg:

Arne Kristian Netland (MR), Karl Inge Stensland, Ellen Hansen,Øyvind Bore, menighetsmusiker

Gudstjenesteutvalg:

Anders Kvinnesland, Susan Pottinger Frette, Rune Thorland(MR), Sokneprest, (menighetsmusiker v/ saker som omhandler musikk i gudstjenesten)

Driftsutvalg:

Olav Nilsen, Gunnar Lodden, Knut Åge Rasmussen, Odd Inge Sandvik, Maria Misje, Adm.leder/(MR)

Voksenutvalg:

Vibecke Bakkevig (MR), Hans Jørgen Dahl, Anders Kvinnesland, Marit Stensland, Kateket/adm.leder 

 

Tilbake