Konfirmasjon


Velkommen som konfirmant!

Konfirmanter med hvite kapper


Konfirmasjon - en milepæl 

Bli med på en spennende reise fram til den høytidelige konfirmasjonsdagen. Du er velkommen som konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet - på godt og vondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.

Konfirmasjon - hva betyr det? 
Konfirmasjonen er en forbønns- og velsignelseshandling. I tidligere tider var selve konfirmasjonshandlingen en offentlig bekreftelse på at konfirmanten ville leve som kristen. Selve konfirmasjonen er en forbønnshandling som ikke forutsetter noen bekjennelse fra konfirmantens side. Ordet "konfirmere" betyr "bekrefte". I Den norske kirke understrekes at det er Gud som bekrefter sine løfter. Ved å delta i konfirmasjonstiden kan den unge erfare, reflektere rundt og bli styrket i troen og sin tilhørighet til kirken. I den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten blir det bedt for konfirmanten, og kirken bekrefter at den unge er døpt til liv i Kristus. Konfirmasjonstidens basis er dåpen, på samme måte som for trosopplæringen for øvrig. Også unge som ikke er døpt er velkommen til å delta i konfirmasjonstiden. 

Dåp i konfirmasjonstiden 
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Slik understrekes dåpens grunnleggende betydning for tro og tilhørighet til Kristus og kirken. Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og ikke-døpte ungdommer. For unge som ikke er døpt, ønsker kirken i konfirmasjonstiden å veilede den unge i en prosess til et selvstendig valg med tanke på tro og dåp. For de som ønsker å bli døpt, blir det arrangert dåp en tid før konfirmasjonshandlingen. 

Mer enn undervisning 
Konfirmasjonstiden innebærer fortsatt utfordring og anledning for den enkelte konfirmant til å bekjenne troen. Hovedelementet er Guds bekreftelse av den enkelte konfirmant i troen og i livet. 

Konfirmantopplegget varierer i de enkelte menighetene. Alle ungdommer som er døpt får direkte invitasjon fra lokal menighet. Dersom du ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt med oss på tlf 52 81 00 01. Påmelding til konfirmasjon skjer på menighetenes hjemmeside (se under "menighetene" i menylisten på toppen). 

Individuell tilrettelegging 
Alle har rett til en god konfirmasjonstid. Dersom konfirmanten har behov for ledsager ber vi om at dette blir opplyst i forbindelse med påmeldingen. Ta gjerne kontakt med prest eller kateket i din lokale menighet dersom du har spørsmål (tlf. 52 81 00 01). 

Konfirmasjonsdager 
For å kunne hjelpe foreldrene i planleggingen, legger vi ut konfirmasjonsdagene i de forskjellige menighetene. Vi ønsker foreldre og konfirmanter lykke til med planleggingen og den store dagen. 

Her finner du oversikt over konfirmasjonsdager i de ulike kirkene.

 

 

Tilbake