Årsrapport 2023 - menighetsmøte


Søndag 28.april kl.12.30 i peisestua

Velkommen til menighetsmøte der årsrapporten for 2023 presenteres sammen med planene menighetsrådet har prioritert for arbeidt i 2024.  Det er og mulighet for innspill om arbeidet i menigheten og prioriteringene.

 

Les årsrapporten her: 2023

Tilbake