Nytt menighetsråd 2023-2027


Valget er klart!

Vi har fått nytt menighetsråd for 2023-2027. Aktive velgere ved menighetsrådsvalget har snudd om på rekkefølgen av kandidatene til det nye menighetsrådet. Listen ble da:

1. Tove Helen Aase Aarekol

2. Rune Thorland

3. Mette Iren Åsheim

4. Edmund Lampe

5. Hanna Sofie V. Susort

6. Silje Helene Dahl

7. Kristine Haugland

8. Gunn Synnøve Høyland

1. vara: Berit Urdal Våga

2. vara: Njål A. Engmark

3. vara: Solveig Nystad

4. vara: Cristina S. Vikshåland

5. Leiv Andreas Eikeland

Menighetsrådet starter sin periode 1. november og konstituerer seg og velger leder og nestleder, AU og repr. til Kirkelige fellesråd på første møte.

Tilbake