Menighetsrådet 2023-2027


Vi har fått nytt menighetsråd for 2023-2027. Aktive velgere ved menighetsrådsvalget har snudd om på rekkefølgen av kandidatene til det nye menighetsrådet. Listen ble da:

Rune Thorland  (Leder)

Mette Iren Åsheim (nestleder)

Edmund Lampe (repr. i Karmøy kirkelige fellesråd)

Tove Helen Aase Aarekol

Hanna Sofie V. Susort

Silje Helene Dahle

Kristine Haugland

Gunn Synnøve Høyland

1. vara: Berit Urdal Våga

2. vara: Njål A. Engmark

3. vara: Solveig Nystad

4. vara: Cristina S. Vikshåland

5. Leiv Andreas Eikeland

Menighetsrådet startet sin periode 1. november 2023 og er valgt for 4 år t.o.m. okt..2027.

På første møte i november konstituerte de seg og valgte leder og nestleder, AU og repr. til Kirkelige fellesråd på første møte.

Tilbake