Kirkevalg 2023


Godkjent liste og mulighet for supplering:

Nominasjonsliste for Norheim til valget 11.sept.-2023

Menighetsrådet har i møtet 2.mai formelt godkjent Nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget i september. Se: Kandidater menighetsrådsvalg 2023
I følge valgreglene er det mulig å foreslå kandidater til listene i en siste runde.
Om noen ønsker å fremme flere til listen, må dette gjøres innen kl.12.00 den 15.mai til valgstyrets leder: Rune Thorland.
Forslaget må være skriftlig og underskrevet av 5 forslagsstillere.
Se mer detaljer om formelle krav ved supplerende nominasjon i valghåndboken for Kirkevalget 2023 pkt. 5.6

Tilbake