Kirkevalg 2023


Mer info finner du her: Info/program Norheim og  stemme kan du gjøre her: kirken.no    

 

Her er lista med kandidater til neste menighetsråd i Norheim. Ved valget kan en gi inntil 3 ekstrastemmer. Listen er satt opp i prioritert rekkefølge, så ved å gi ekstrastemmer kan du være med å sikre noen plass / endre rekkefølgen på lista. 8 medlemmer skal velges inn i menighetsrådet og 5 vil stå som vara.

I tillegg er det valg til bispedømmerådet. Her er det 4 lister å velge mellom: Bønnelista, Frimodig kirke, nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke. Ved dette valget velger en først liste og så kan en gi inntil 3 ekstrastemmer. Mer info om hva de enkelte listene står for finner du i info-heftet vårt her: https://www.norheimkirke.no/.../Infoblad%20Norheim%20h-23...

Du kan stemme digitalt her: https://www.kirken.no/valg/ (innen 6.sept.), i kirka rett etter gudstjenesten 10.sept og i Norheimshallen 11.sept.. Forhåndsstemming på papir kan gjøres innen 8.sept. i Kopervik på servicekontoret for kirka i Karmøy.

Tilbake