Menighetsmøte 16. april


Møtet blir rett etter gudstjenesten 16.april.

På møtet blir årsrapport og regnskap for 2022 presentert.

I tillegg vil menighetsrådet orientere om prioriterte oppgaver for det kommende året.

Tilbake