Vil du ha et godt råd?


Still til menighetsrådsvalget!

Dersom du er opptatt av gudstjenester, musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid, still til menighetsrådsvalget!

 

Her finner du litt mer info om det å være med i menighetsrådet

Her er en fin film fra Asker om hva det innebærer å være med.

Menighetsrådet i Norheim menighet består av 8 faste + sokneprest og 5 vara-representanter.

Det avholdes rundt 10 møter i året, hvor små og store saker som gjelder menigheten drøftes og bestemmes.

Ved konstituering velges det leder, nestleder og representant til kirkkelig fellesråd.

Medlemmene i rådet utfordres og til å være aktivt med i et utvalg.

Du behøver ingen spesiell kunnskap for å være med.

 

 

Tilbake