Det ble en fest med biskopen på besøk!


24.-29.januar ble en hyggelig uke der vi fikk vise frem Norheim menighet. Vi er stolte!

Her kan du lese visitasforedraget Anne Lise Ådnøy holdt på kirkekaffen etter gudstjenesten søndag 29.januar:

Visitasforedrag Norheim 2023

Tilbake