BISPEVISITAS 24.-29.januar 2023


Vi håper mange vil komme og delta!

24.-29. januar blir det BISPEVISITAS i Norheim menighet. Vi gleder oss til å vise et rikholdig aktivitets- og menighetsarbeid i Norheim kirke og på Fastlandssiden fra tirsdag til torsdag. Søndag 29.januar blir det Visitas-gudstjeneste med både biskop og prost i tillegg til våre egne lokale krefter: Bl.a. kan vi glede oss til KorFast som deltar på gudstjenesten. Det blir og "sitt-ned"-kirkekaffe i peisestua den dagen med litt program + Visitasforedrag. Vi håper mange vil prioritere å komme på arrangementene denne uka. I menighetens kalender: https://www.norheimkirke.no/kalender ser dere hva som vil skje gjennom dagene.

Tilbake