Sommerinnsamling


VIPPS 112561

 

Gi et sommerbidrag på VIPPS til misjonsprosjektet vi støtter i Estland der NMS samarbeider med lokale kirker. Du kan lære mer om hvorfor og hvordan arbeidet drives i denne presentasjonen laget av Monika M. Log: https://youtu.be/QCKYM2l5pfA

Tilbake