Gudstjenester og møter i Norheim kirke


Våren 2021

 

I denne tiden der vi helst skal ha veldig få sosiale kontakter i løpet av ei uke, betyr det at mulighetene for å ha gudstjeneste og andre samlinger sammen i kirka er veldig begrenset.

I praksis vil det bl.a. si at vi inntil videre ikke kan ha åpne gudstjenester og møter i Norheim kirke. NB! Begravelser har unntak og kan ha inntil 50 deltakere.

Barne- og ungdomsaktiviteter er i gang, men har begrensninger etter form og antall voksne som kan være med.

Vi følger med på rammene til regjeringen, kommunen og kirken, og vurderer hele tiden hvilke muligheter vi har, både med inne- og utegudstjenester eventuelt også flere gudstjenester samme dag.

Når retningslinjer gir en begrensning på maks 10 deltakere innendørs, er vi nødt til å ha påmelding. Dette gjøres via SMS, og vi oppfordrer alle til å følge med på menighetens Facebook og kalenderen på hjemmesiden for nærmere informasjon.

Tilbake