Ønsker du fortsatt info til barn som ikke er døpt?


Ønsker du at barnet ditt fortsatt skal få invitasjoner til Kirkens aktiviteter for barn og unge, selv om barnet ikke er døpt?
Da må du registrere barnet her: https://kirken.no/informasjon

 

Vi i kirken jobber systematisk og kreativt for å gi barn en god opplæring i kirken tro. Vi har samlinger og arrangementer for alle alderstrinn fra 0 til 18 år. Arrangementene våre er åpne for alle barn i aldersgruppen som vil delta, men vi har bare adresser og sender bare personlige invitasjoner i brevs from til barn som er registrert i medlemsregisteret vårt.

Fra 1. januar 2021 endrer regelverket seg. Tidligere stod barn av kirkemedlemmer oppført i medlemsregisteret som «tilhørende» selv om barnet ikke var døpt. Nå er dette endret, og disse barnas navn er tatt ut av medlemsregisteret. Det medfører at vi ikke vil sende ut personlig invitasjon til kirkens trosopplæringsarrangementer til disse barna.

Dersom dere foreldre ønsker at barnet deres fortsatt skal få invitasjoner fra kirken, må dere selv melde ifra til oss om det. Denne informasjonen registrerer dere på «min side» under https://kirken.no/informasjon

Hjertelig velkommen til kirkens barne- og ungdomsarbeid! 😊

Tilbake