Dåpsklubb for 1. klassinger

Dåpsklubb for 1. klassinger

Dåpsklubb for 1. klassinger

Starter mandag 26. august kl. 17.00

Kjære foreldre/foresatte

Som en del av Norheim menighets trosopplæring inviterer vi alle 1. klassinger til dåpsklubb i kirken.

Dåpsklubben har åtte samlinger, mandager kl. 17.00-18.30.

I tillegg skal barna delta med ulike oppgaver i gudstjenesten 29. september. Her vil de også få utdelt en fin bok.

På samlingene skal vi gjøre mye gøy! Vi skal leke og synge, høre bibelfortellinger og lage fine ting som barna får med seg hjem.

Til slutt spiser vi kveldsmat sammen

Datoer for samlingene:

26. august                   2. september                  9. september

16. september             23. september                30. oktober

Søndag 29. september kl. 11:00 – Gudstjeneste og utdeling av bok

Påmelding på www.norheimkirke.no innen torsdag 19. august.           Lenke til påmeldingsskjema

Dåpsklubben har en egenbetaling på kr. 200,- som dekker hobbymateriell, mat, bøker og lignende.

Ta med kontant eller vipps på første samling.

Betaling skal ikke være en hindring for å delta på trofast i Norheim kirke. Ta kontakt dersom dette er vanskelig,

så finner vi sammen en løsning.

 

Trenger ditt barn ekstra hjelp og omsorg, eller har noen form for ekstra behov, er det fint om vi får beskjed om det

slik at vi kan legge forholdene best mulig til rette. Dette gjelder også allergier.

Ta gjerne kontakt om du/dere har spørsmål.

Mvh Hilde Gudmundsen

Trosopplærer, Norheim menighet

Tlf.: 52 81 20 40/482 15 979

Mail: hilde.gudmundsen@karmoykirken.no

PS:

På familiegudstjenesten 29. september kan de som ønsker motta nattverd.

Nattverden er for alle - også for barna. Vi vil snakke med barna om hva nattverd er,

men vi ønsker at de har snakket med foresatte om det er greit at de deltar.

 

 


Del denne artikkel på e-post