Velkommen til 1. Kl. samling og Barnebibelutdeling!

Velkommen til 1. Kl. samling og Barnebibelutdeling!

Velkommen til 1. Kl. samling og Barnebibelutdeling!

Velkommen med 1. klassingen til Barnebibelutdeling!

Som en del av Norheim menighet sin trosopplæring, «Trofast», får alle 1.
klassinger tilbud om å komme på familiegudstjeneste søndag 29. mars kl.
11.00
for å få «Bibelen for små barn». Ved utdelingen blir alle barna
samlet foran alterringen, før navnet blir lest opp og de får sin bibel.


Tirsdag 24. mars kl. 17.00-18.30 blir det en samling i kirken for barna.
Her skal vi høre en av fortellingene fra boken de skal få, og lage noe
fint de får med seg hjem. Vi avslutter med kveldsmat. Her kan barna godt
komme alene, men hvis det føles tryggere med en voksen tilstede er det
også greit.

Påmelding - innen 23.mars dersom barnet skal være med på tirsdagen.

NB! Navnet til barnet blir skrevet inn i Barnebibelen. Det er
derfor viktig å melde på ditt barn via www.norheimkirke.no.

Ta gjerne kontakt om du/dere lurer på noe.

Mvh

Astrid Eidhammer                                         Hilde gudmundsen
Menighetspedagog                                       Trosopplæerer (vikar)
Tlf: 52 81 20 35/958 63 212                          Tlf: 52 81 20 40/482 15 979
Mail: astrid.eidhammer@karmoykirken.no    Mail: hilde.gudmundsen@karmoykirken.no


Del denne artikkel på e-post